Publiczne media przekształcone w instytucje użyteczności publicznej powinny dalej zachować odrębność. Ich finansowanie powinna gwarantować powszechna opłata audiowizualna. Ośrodki regionalne TVP powinny otrzymać autonomie finansową i programową. Jednoosobowe zarządy powinna wyłaniać Rada Mediów Publicznych składająca się z osób rekomendowanych wyłącznie przez stowarzyszenia twórcze. Takie zmiany zarekomendował ZG SDP podczas wtorkowej konferencji: „Przyszłość mediów. Dlaczego należy zmienić media publiczne?”

            Do powołania specjalnego zespołu, który przygotuje ustawowe rekomendacje Zarząd Główny został zobowiązany przez nadzwyczajny Zjazd Programowy SDP obradujący wiosną 2015. Sala konferencyjna na Foksal wypełniła się do ostatniego miejsca zapewne również dlatego, że obecny na spotkaniu pełnomocnik rządu ds. zmian w mediach publicznych Krzysztof Czabański obiecał wcześnie, że zaprezentuje projekt rządowych zmian.

            W imieniu Zarządu rekomendacje SDP przedstawił Piotr Legutko. Zgodnie z wolą Zjazdu wyrażoną w przyjętych uchwałach Stowarzyszenie proponuje zmianę statusu prawnego mediów publicznych. Spółki handlowe miałyby zostać przekształcone w instytucje użyteczności publicznej. Tak jak obecnie tych instytucji powinno być 19 czyli Polskie Radio, 17 radiowych rozgłośni regionalnych i jedna telewizja publiczna. Ośrodki regionalne TVP powinny jednak otrzymać ustawowe gwarancje autonomii finansowej i programowej.

            Władztwo nad nowymi mediami publicznymi powinna sprawować nowo powołana Rada Mediów Publicznych (nazwa robocza). Członkowie tego 3 – 5 osobowego ciała byliby powołani na pięcioletnie kadencje przez Prezydenta RP, ale wyłącznie z pośród osób rekomendowanych przez stowarzyszenia twórcze. Z kolei jednoosobowe kierownictwa nowych mediów publicznych na czteroletnie kadencje powoływałby minister kultury z pośród dwóch kandydatów rekomendowanych mu przez RMP. Rada Mediów wyłaniałaby rekomendowanych ministrowi kandydatów w drodze konkursu.

            Nad jakością programu czuwałaby RMP i rady programowe powstałe przy każdym z nadawców radiowych, TVP oraz telewizyjnych ośrodkach regionalnych. „Członkami rad programowych nie mogliby być: posłowie, senatorowie, radni, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, osoby związane biznesowo lub zawodowo z prywatnymi nadawcami radiowymi, telewizyjnymi oraz portalami internetowymi, osoby zatrudnione przez danego nadawcę.”

            Finansowanie mediom publicznym powinna zagwarantować powszechna opłata audiowizualna przynosząca ok. 2 mld. rocznie. Oprócz tego budżet mediów publicznych zasiliłaby opłata kompensacyjna nałożona na wydawców komercyjnych w związku z ustawowym, większym niż obecnie, ograniczeniem reklam na publicznych antenach. Zdaniem SDP wolne od reklam powinny być: „jedna z anten głównych TVP, a także w TVP Kultura, TVP Historia, TVP ABC. Polskie Radio nie powinno emitować żadnych reklam w „Jedynce” i „Dwójce”, „PR 24” oraz „Radio Dzieciom”.  Zakaz lokowania reklam powinien objąć serwisy internetowe  związane  z  wolnymi od reklam kanałami TVP i PR.  Zakaz emisji reklam powinien też objąć  regionalnych nadawców radiofonii publicznej.”

            Wiceminister kultury Krzysztof Czabański odnosząc się do propozycji SDP stwierdził, że są one, co do założeń, a nie litery proponowanych rozwiązań, w 90 proc. zbieżne ze zmianami przygotowywanymi przez rządowy zespół. Jednocześnie stwierdzając „jesteśmy od roboty, nie od mówienia” odmówił udzielenia jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat przygotowywanych pod jego kierownictwem zmian. Nie chciał też potwierdzić, podawanych ostatnio w mediach informacji, że projekt nowej ustawy miałby trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu, a sama ustawa mogłaby wejść w życie 1 stycznia lub najpóźniej 1 lutego.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl