W Domu Dziennikarza SDP w Warszawie przy ul. Foksal 10 grudnia odbyła się konferencja:  Represje wobec pracowników mediów po wprowadzeniu stanu wojennego 13....

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Fundacja Solidarności Dziennikarskiej SDP zapraszają na konferencję zorganizowaną przed kolejną rocznicą stanu wojennego. Celem konferencji będzie ukazanie  skali represji wobec pracowników mediów po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Termin konferencji : 10 grudnia 2015, godz....

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej z siedzibą w Warszawie poszukuje osób na stanowisko: Dyrektor Fundacji Miejsce wykonywania zadań: Warszawa (w zależności od potrzeb wyjątkowo możliwe wyjazdy służbowe poza Warszawę) Do zadań Dyrektora Fundacji będzie należeć w szczególności: organizowanie pozyskiwania środków na cele statutowe (zarządzanie fundraisingiem), operacyj.....

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej WYPEŁNIJ ANKIETĘ - ZAWÓD DZIENNIKARZ poznajmy kondycję naszego zawodu! powstała dlatego, że zjazd SDP zobowiązał do tego zarząd. Jednak powodem do tego, by powstało takie miejsce, narzędzie gdzie można będzie zbierać pieniądze była idea budowy Domu Seniora dla dziennikarzy – emerytów, która pojawiła się w stowarzyszeniu wiele lat....

1