Dnia 6 lutego br. Kapituła Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie przyznała literatom i dziennikarzom Erwinowi Krukowi i Zenonowi Złakowskiemu „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości”.

W Uchwale przyznającej tegoroczne „Laury” Kapituła podkreśliła: „Działalność literacka, jak i dziennikarska, Pana Erwina Kruka i Pana Zenona Złakowskiego jest istotną przesłanką uhonorowania obydwu Twórców zaszczytną Nagrodą Oddziału SDP w Olsztynie.

Wybór w bieżącym roku z grona seniorów dziennikarstwa Warmii i Mazur tak wybitnych dziennikarzy i literatów jest również argument, iż ponad ćwierć wieku temu Laureaci jako dziennikarze – członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w wyniku pamiętnych czerwcowych wyborów 1989 roku, otrzymali mandaty parlamentarne. Pan Erwin Kruk został senatorem I Kadencji Senatu RP, natomiast Pan Zenon Złakowski posłem Sejmu kontraktowego. Postawa moralna Laureatów oraz zaangażowanie dla dobra Polski i środowiska dziennikarskiego jest dodatkową przesłanką za uhonorowaniem tą szczególną Nagrodą – Laurem Dziennikarza naszego regionu”.

„Laur” zostanie wręczony 25 lutego br., podczas uroczystej Gali w ramach Obchodów Dnia Patrona Oddziału SDP w Olsztynie.

„Laur Dziennikarza Warmii i Mazur” ma cha­rak­ter wyróż­nie­nia honorowego, które będzie przyznawane co pięć lat, z okazji okrągłych rocznic urodzin patrona dziennikarzy Warmii i Mazur – Seweryna Pieniężnego (1890-1940), począwszy od 125. rocznicy czyli dnia 25 lutego 2015 roku. Może ją otrzy­mać dziennikarz związany z regionem Warmii i Mazur, któ­rego cało­kształt pracy twórczej sta­nowi zna­czący wkład w roz­wój dziennikarstwa.

Ireneusz St. Bruski

Przewodniczący Kapituły

Olsztyn, dnia 6 lutego 2015 roku

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl