Oddział SDP w Rzeszowie 2 marca wybrał nowe władze. Przewodniczącym został Andrzej Klimczak. W latach osiemdziesiątych zaangażowany w działalność wydawniczą i kolporterską drugiego obiegu. Z regionem Polski południowo-wschodniej związany od roku 1989. Były dziennikarz mediów regionalnych. Współpracownik firm producenckich, kierownik produkcji i reżyser. Autor książek o tematyce regionalnej. Inicjator i realizator międzynarodowych projektów medialnych.

Założyciel Klubu Dziennikarzy Polsko - Ukraińskich w roku 1998. Uczestnik i współorganizator konferencji poświęconych tematyce wschodniej. W latach 2009/2010 współpracownik portalu Parlamentu Europejskiego - Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Obecnie członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego SDP i Redaktor Naczelny „Forum Dziennikarzy”.

 

W pięcioosobowym zarządzie znalazła się też Jolanta Gada Danak, od lat działająca w rzeszowskim SDP dziennikarka Radia Rzeszów, która będzie pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego. Adam Cyło, redaktor naczelny  jednego z regionalnych portali gospodarczych, został sekretarzem a funkcję skarbnika objęła po raz kolejny, zasłużona dla SDP Anna Pakuła Sacharczuk.

Na członka zarządu wybrano też Annę Gordijewską z koła SDP we Lwowie, wieloletnią dziennikarkę mediów polskich, reżysera filmów dokumentalnych pracującą obecnie dla „Kuriera Galicyjskiego”. W zarządzie znalazł się też Piotr Samolewicz, znany dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej.

Wybrano również pozostałe władze oddziału w Rzeszowie składające się z osób o wielkim doświadczeniu, znanych z zaangażowania dla społeczności dziennikarskiej o wielkim doświadczeniu, co zwiastuje aktywną działalność.

Podczas zebrania odchodzący ze stanowiska Józef Matusz, ceniony były już prezes, wręczył pamiątkowe dyplomy najbardziej zasłużonym członkom rzeszowskiego SDP.

Dziękując znanemu członkowi SDP /do niedawna członkowi Zarządu Głównego/, Józefowi Matuszowi, wyrażamy nadzieję, że nadal będzie aktywny w sprawach ważnych dla środowiska.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl