Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża stanowczy protest przeciwko orzeczeniu Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział III Karny z 26 lutego 2018 r. zgodnie z którym red. Paweł Gąsiorski, właściciel i redaktor naczelny lokalnych portali gminablachownia.pl i gminakonopiska.pl, jest winny naruszenia art. 212 kk§2 i ma zapłacić grzywnę i nawiązkę za rzekome zniesławienie przedstawiciela samorządu lokalnego i  jego urzędniczki w dwóch artykułach zamieszczonych na w/w portalach w 2016 r.

 Wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ dziennikarz w spornych publikacjach działał w interesie społecznym, miał bowiem prawo podnosić publicznie kwestie dotyczące zarówno wyjaśnienia statusu zatrudnienia córki kierowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni, jak i oceny programów emitowanych w TVP 3 Katowice na temat gminy Konopiska z osobistym udziałem wójta tej gminy. Działanie to jest zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej, bo dziennikarz ma obowiązek pracować stawiając na pierwszym miejscu dobro swoich odbiorców, w tym wypadku – czytelników obu w/w portali, którzy mają prawo do informacji o mechanizmach sprawowania władzy w lokalnej społeczności. Warto przy tym podkreślić, iż pierwszy sporny tekst red. Paweł Gąsiorski opatrzył w tytule znakiem zapytania i opublikował później wyjaśnienie osoby, której dotyczył artykuł, a drugi był subiektywną oceną faktów, których nikt nie kwestionuje. Poza wyjątkowo dotkliwą dla dziennikarza lokalnych mediów sumą odszkodowania, jaką ma zapłacić autor spornych tekstów (łącznie jest to ponad 8 tysięcy zł), orzeczenie to zawiera element dodatkowy tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim są zarzuty nepotyzmu, czy prywatnego wykorzystywania funduszy publicznych przez osoby pełniące ważne funkcje w społeczności lokalnej, jest więc wyjątkowo bulwersujące. Traktowanie dziennikarzy w taki sposób prowadzi do uruchomienia i upowszechnienia w pracy dziennikarskiej mechanizmu autocenzury, czyli samoograniczania się także innych dziennikarzy i nie podejmowania przez nich trudnych i kontrowersyjnych problemów społecznych, co w oczywisty sposób niszczy zasadę wolnego słowa i prowadzi do ograniczenia swobód obywatelskich.

 Zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Dlatego CMWP stoi na stanowisku, że zapadły w niniejszej sprawie wyrok skazujący rażąco godzi w prawa i swobody obywatelskie, a jedynym rozsądnym i zgodnym z prawem werdyktem w niniejszej sprawie może być wyrok uniewinniający p. Pawła Gąsiorskiego od postawionego mu zarzutu

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl