„Działanie na rzecz rzetelnego informowania społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw - będą wyznacznikiem pracy nowego Zarządu Oddziału SDP w Olsztynie” - stwierdził ks. dr Ireneusz St. Bruski, który 23 października został wybrany na nową kadencję prezesem olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nowo wybrany prezes dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału. Jest dziennikarzem od ponad 25 lat, autorem licznych publikacji głównie o tematyce teologicznej, prawnej, historycznej i teatralnej; korespondentem Radia Watykańskiego. Debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Od roku 1988 związany z dziennikarstwem agencyjnym, najpierw jako korespondent Biura Prasowego Episkopatu Polski, a z chwilą powołania do istnienia w 1995 r. – Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 1992 r., przez dwanaście lat, pełnił funkcje: redaktora merytorycznego i wicedyrektora w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym. W latach 2007-2010 był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Posłaniec Warmiński”. Ponadto jest sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej oraz członkiem ZaiKS-u.

Oprócz nowego Zarządu Oddziału, do którego oprócz ks. Bruskiego weszli także dziennikarze: Elżbieta Mierzyńska jako wiceprezes, Tadeusz Prusiński – sekretarz i dr Jan Dąbrowski - skarbnik, wybrano także inne władze statutowe: Komisję Rewizyjną (Krzysztof Berent, Adam J. Socha, Grzegorz Wadowski), Komisję Członkowską (Krzysztof Panasik, Jerzy Pantak, Zbigniew Wytrążek), Sąd Koleżeński (Andrzej Dramiński) oraz powołano rzecznika dyscyplinarnego w osobie Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak.

Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich liczy obecnie sześćdziesiąt jeden osób wykonujących zawód dziennikarza w różnych lokalnych mediach. Jak dodaje ks. Bruski, „priorytetem w działalności Stowarzyszenia na pewno będzie wzmocnienie Oddziału i otwarcie na młodych dziennikarzy oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z różnymi podmiotami - stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi - w regionie warmińsko-mazurskim”.

A. S.

 

 

 

 

Udostępnij
Tagi:
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl