Przysięgali: „(…) być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego". Losy Żołnierzy Wyklętych, historię ich walki o niepodległość poznawała młodzież podczas spotkań w „Domu Dziennikarza” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym.

Prelekcje o Żołnierzach Wyklętych wygłosił Paweł Kołkiewicz z Powiatowego Klubu Historyczno-Dziennikarskiego w Grodzisku Mazowieckim. Wysłuchała je młodzież przebywająca na turnusie wakacyjnym w Kazimierzu Dolnym – w sumie ok. 140 osób.

Szczególny nacisk położono na ukazanie kontynuacji walk o niepodległość Polski zarówno podczas Powstania Warszawskiego (spotkania zbiegły się z obchodami rocznicy Godziny „W”) jak i przez następną dekadę, aż do połowy lat 50.-tych XX wieku, przez pokolenie młodych żołnierzy czy to z Narodowych Sił Zbrojnych czy Armii Krajowej.

W prezentacji ukazano wojenne losy młodych żołnierzy, mi.in. Danusi Siedzikówny ps. „Inka” , która mając 13 lat składała przysięgę żołnierza AK , zamordowanej w wieku 17 lat przez komunistów. Przedstawiono postać Jerzego Żebrowskiego ps. „Konar” , który mając 17 lat , razem ze swoim ojcem Kazimierzem ps. „Bąk” zginęli 3 grudnia 1949 r. walcząc z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Ukazano postać ks. Władysława Gurgacza ps. „Ojciec” , młodego jezuity, który pozostał w lesie z oddziałem partyzanckim pragnąc nieść żołnierzom posługę kapłańską i duchową, dbając o ich moralną postawę jako polskich żołnierzy w tamtych okrutnych czasach. Zginął zamordowany w Krakowie w więzieniu przy ul. Montelupich, 14 września 1949 r.

Po prezentacji wyświetlono film „Czy warto było tak żyć” w reż. Aliny Czerniakowskiej. Film opowiada o losach przedwojennego nauczyciela Stanisława Sojczyńskiego (pseudonim z czasów wojny „Warszyc”), uczestnika kampanii wrześniowej, żołnierza Armii Krajowej, którego oddział uczestniczył w akcji „Burza” niosąc pomoc walczącej Warszawie, a następnie, po wkroczeniu wojsk sowieckich – dowódcy i założycielu Konspiracyjnego Wojska Polskiego, największej organizacji w centralnej Polsce do walki z komunistycznym terrorem. Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” zginął zamordowany 19 lutego 1947 r. w więzieniu w Łodzi.

Młodzież uczestnicząca w pokazach otrzymała bezpłatnie materiały edukacyjne o Żołnierzach Wyklętych. Spotkania odbyły się na zaproszenie Andrzeja Kociuby, dyrektora „Domu Dziennikarza”.

Edyta Żyła

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl