Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wydawca miesięcznika branżowego „Świat DRUKU” oraz organizator szkoleń i konferencji w ramach „Akademii Wiedzy”, poszukuje kandydata na stanowisko:

 
Redaktor
Praca w Łodzi

Opis stanowiska:

Praca w naszej redakcji będzie polegała m.in. na: pisaniu artykułów, tłumaczeniu (język angielski) i korekcie językowej tekstów, współpracy przy składzie czasopisma, wyszukiwaniu i pozyskiwaniu materiałów do publikacji, inicjowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z osobami współpracującymi z redakcją. Niezbędna przy tym jest dbałość o aktualność i poprawność merytoryczną artykułów oraz terminowość wydań.

Do zadań będzie także należało: administrowanie strony internetowej wydawnictwa, reprezentowanie wydawnictwa na konferencjach, spotkaniach branżowych, targach w kraju i za granicą, działania w zakresie PR i portali społecznościowych, kontakty z organizatorami targów, instytucjami branżowymi i klientami, współpraca przy sprzedaży produktów i usług wydawnictwa, współorganizowanie warsztatów i konferencji.

Oczekujemy:

Wymagane są: bardzo dobra, praktyczna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej.

Cechy niezbędne na to stanowisko: „lekkie pióro”, odpowiedzialność za słowo i łatwość formułowania myśli, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i odpowiedzialność, punktualność i terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, zajmowania się wieloma tematami i selekcjonowania priorytetów, dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów służbowych, duża komunikatywność – łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność ich pielęgnowania, wysoka kultura osobista, elastyczność i otwartość na nowe wyzwania, doskonałe łączenie samodzielności z pracą w grupie, konsekwencja w działaniach, pomysłowość i kreatywność, zaangażowanie w pracę własną i zespołu, rozwój pisma i wydawnictwa.

Mile widziane: prawo jazdy w praktyce, znajomość rynku wydawniczego i aktualnych trendów na rynku mediów i reklamy, wykształcenie lub znajomość zagadnień z dziedziny poligrafii.

Oferujemy

Oferujemy ciekawą pracę, związaną z kontaktami z rozmaitymi firmami i ludźmi, w małym, przyjaznym i prężnie działającym wydawnictwie (praca w przebiega w ścisłej współpracy działu redakcyjnego z działem marketingu i sprzedaży), możliwość wykazania się umiejętnościami twórczymi i organizacyjnymi, wynagrodzenie współmierne do zaangażowania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz LISTU MOTYWACYJNEGO.
 
Prosimy o podanie W LIŚCIE MOTYWACYJNYM oczekiwanego wynagrodzenia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 115. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 
Informacje o działalności firmy mogą Państwo znaleźć na stronach:
 
Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji, a wszystkim kandydatom składającym aplikację do naszego wydawnictwa serdecznie dziękujemy!
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 115. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl