Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, koordynator ogólnopolskiej Platformy Naukowej Interaktywnej Telewizji w sieci PIONIER PlatonTV, poszukuje kreatywnego dziennikarza/redaktora do pracy zarówno przy “klasycznych” programach telewizyjnych o tematyce naukowej, jak i innowacyjnych, eksperymentalnych formatach telewizyjnych. Jeśli jesteś gotowy/a na nowe wyzwania zapraszamy!

 

Platon TV - Dziennikarz/Redaktor 
Miejsce pracy: Poznań
 
 

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało m.in.:

 • wyszukiwanie interesujących tematów
 • tworzenie scenariuszy
 • dokumentacja i realizacja programów
 • wsparcie przy organizacji planu zdjęciowego oraz realizacji zdjęć
 •  

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe
 • dobry warsztat redaktorski
 • znajomość języka angielskiego
 • kreatywność
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołowej
 •  

Oferujemy:

 • bardzo interesującą pracę w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji
 • możliwość zdobycia telewizyjnego doświadczenia zawodowego
 • możliwość rozwoju zawodowego w branży nowych technologii i nowych mediów
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • dofinansowanie karty Multisport
 • umowę o pracę


Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i przykładami zrealizowanych programów w terminie do dnia 03.08.2018r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01 email: kancelaria@giodo.gov.pl w przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, aby po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań w celu wykorzystywania w przyszłości, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

                                                                                Aplikuj teraz

 
Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Operatora Centrum Zarządzania. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01 email: kancelaria@giodo.gov.pl
 
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl