Polski Związek Motorowy (PZM) jest polskim związkiem sportowym, zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach sportowych.

Naszym celem jest rozwój sportu motorowego: samochodowego, motocyklowego, żużlowego oraz kartingowego.

Zajmujemy się również promowaniem wiedzy i kultury motoryzacyjnej, prowadzimy działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspieramy turystykę motorową i caravaningową, a także zajmujemy się pojazdami zabytkowymi.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

 

Specjalista / Specjalistka ds. marketingu

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Umowa na zastępstwo,
 • Prowadzenie działań na rzecz sportów motorowych w zakresie Public Relations z wykorzystaniem form: prasowej, telewizyjnej, radiowej, wydawniczej i internetowej (w tym social media),
 • Pomoc w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji zewnętrznej,
 • Bieżące wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji działań dotyczących PR i komunikacji zewnętrznej,
 • Opracowywanie materiałów prezentacyjnych i informacyjnych w języku polskim i angielskim,
 • Współpraca przy tworzeniu materiałów reklamowych,
 • Współorganizacja konferencji prasowych.
 •  

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (wykształcenie z zakresu marketingu będzie dodatkowym atutem),
 • Zainteresowanie sportami motorowymi,
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów, tzw. lekkie pióro,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - pozwalająca na swobodne tłumaczenie tekstów z tego języka min. poziom B2,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programów: Word i PowerPoint, mile widziana znajomość programów graficznych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Systematyczność, dokładność, dyspozycyjność,
 • Chęć rozwoju, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność za zadania,
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 •  

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia,
 • Odpowiedzialne stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Zgłoszenia  zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia klikając przycisk Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aplikuj teraz

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przesłanych w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PZM dla potrzeb rekrutacji.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZM może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: iod@pzm.pl lub listownie na adres korespondencyjny PZM, wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacji w zakresie:
  1. imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  2. innych danych niż wskazanych w podpunkcie powyżej, przekazanych przez Panią/Pana (np. dane kontaktowe, wizerunek) - na podstawie Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie jest obowiązkowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

PZM może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez PZM rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o prac oraz dostawcy usług IT.
 2. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. PZM będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacyjnego i usunie je najpóźniej w ciągu miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
 4. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych PZM nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądania od PZM dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
  2. żądania od PZM usunięcia swoich danych (o ile nie zakłóci to realizacji umowy lub obowiązków PZM wynikających z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania; PZM poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu jej/jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
  3. otrzymania od PZM podanych przeze Panią/Pana danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl