POLSKIE  RADIO  S.A.
has launched a recruitment process to select a
journalist (redaktor)
for thenews.pl website,
to work in the English Section of Polish Radio’s foreign service
                                                                                  Miejsce pracy: Warszawa
 
 

The duties of the person employed in this position will include:

 • writing and editing news in English published on thenews.pl and on the Section’s social media accounts,
 • working with other journalists and members of the Section,
 • liaising with members of teams on other Polish Radio services.
 •  

Candidates are expected to have:

 • a university degree,
 • at least 2 years of experience in journalism,
 • high-level language skills in both English and Polish,
 • very good knowledge of the conventions and standards of English-language journalism,
 • very good knowledge of Polish domestic and foreign policy,
 • experience with editing software,
 • experience with sound-editing systems,
 • experience with professional audio equipment,
 • flexibility (rotating shift patterns, including some weekend work),
 • communication skills and the ability to work in a team,
 • good manners,
 • organisational skills and the ability to be a self-starter,
 • ability to deal with stress.
 •  

We offer:

 • a contract of employment,
 • professional development opportunities,
 • excellent location near subway, free parking,
 • perks including subsidised trips, cinema and theatre tickets, Multisport cards,
 • private medical care on preferential terms.

   

Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko redaktora, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem/am poinformowany, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl.

……………..........................………………………………..
(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)
 
 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@polskieradio.pl w terminie do 4 lutego 2019 r.

W tytule e-maila prosimy podać dopisek:  redaktor „thenews.”

Uwagi dodatkowe:
 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl