Siłą TEB Akademii są ludzie, ich talenty i ambicje. 
To oni budują twórcze i skuteczne zespoły, wyznaczają cele i poszukują innowacyjnych sposobów ich realizacji. Odnoszą sukcesy, uczą się na błędach, nigdy nie nudzą się w pracy.
 
Aktualnie Dział Marketingu poszukuje kandydata na stanowisko
 
 
Specjalista ds. PR i mediów społecznościowych
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref: TEB/01/2019
 
 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • wdrażanie strategii marketingowej i PR
 • komunikacja w mediach społecznościowych (działania bezpłatne i płatne)
 • wypracowywanie i realizacja działań z zakresu PR i marketingu
 • odpowiedzialność za przygotowanie materiałów promocyjnych, eventów
 • analizowanie i optymalizacja prowadzonych działań (z wykorzystaniem Google Analytics, Brand24)
 • kreowanie treści na stronę www
 • dbanie o wizerunek marki
 • analiza konkurencji
 •  

Szukamy kandydatów z:

 • doświadczeniem w zakresie PR i marketingu
 • umiejętnością sprawnego organizowania pracy własnej
 • umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną
 • łatwością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • umiejętnością samodzielnego prowadzenia projektów
 • umiejętnością pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • wykształceniem wyższym
 •  

Praca w naszym dziale to:

 • współpraca i wsparcie zespołu, tworzącego kreatywne środowisko pracy
 • możliwość skorzystania z pakietu dodatków pozapłacowych (opieka medyczna, Medicover, karta Multisport, Ubezpieczenie na życie Generali)
 • dodatkowe dni wolne w roku
 • indywidualny plan rozwoju, szkolenia, możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach
 • wyzwania i możliwość wdrażania aktualnych trendów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk APLIKUJ.

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@teb-akademia.pl

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąc po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Osobie przysługuje prawo:
● dostępu do treści Twoich danych,
● do sprostowania Twoich danych,
● do usunięcia Twoich danych,
● do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
● do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● do przenoszenia danych,
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

…………………………………………………………

Przed aplikacją powinny być dwie zgody – pierwsza musi być obowiązkowa:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl