Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 

poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. PR i Marketingu w Dziale Rozwoju
i Współpracy

Wymiar etatu: pełen etat w równoważnym systemie pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin, praca w niektóre dni weekendowe. 

W dziale Rozwoju i Współpracy zajmujemy się promocją Centrum, programów i wydarzeń, działaniami public relations, reklamą i marketingiem, a także komunikacją wewnętrzną. Nasz zespół organizuje eventy, tworzy programy współpracy z nauczycielami, a także koordynuje projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich).

 

Specjalista ds. PR i Marketingu

Miejsce pracy: Gdynia
 
 

Główne obowiązki:

 •  planowanie i realizacja kampanii dla wybranych programów i projektów
 • przygotowywanie komunikatów prasowych, materiałów informacyjnych i innych wydawnictw
 • ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi (graficy, drukarnie, firmy reklamowe)
 • tworzenie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów
 • organizacja wydarzeń, w tym konferencji prasowych
 • ewaluacja działań, w tym monitoring mediów
 • obsługa strony internetowej Centrum (redakcja informacji w języku polskim i angielskim, obsługa systemu newsletter
 • obsługa mediów społecznościowych
 • tworzenie prezentacji na potrzeby Centrum, obsługa delegacji i wizyt studyjnych w Centrum Nauki EXPERYMENT
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów
 • ścisła współpraca z innymi działami
 •  

Wykształcenie:

 • wyższe 
 •  

Wymagania niezbędne: 

 • praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu i PR, znajomość trendów
 • roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro)
 • umiejętność pisania tekstów informacyjnych dopasowanych do danego medium
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji
 • umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • rzetelność, terminowość, samodzielność, dokładność, staranność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy
 • nieposzlakowana opinia
 •  

Mile widziane: 

 • zainteresowanie zagadnieniami interaktywnej edukacji oraz popularyzacją nauki
 • zamiłowanie do fotografii i umiejętność obsługi programów do obróbki zdjęć
 • znajomość języka rosyjskiego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny

Dokumenty można składać drogą pocztową, osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  - oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną (w tytule wiadomości prosimy podać „Oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu”) na adres /aplikuj/specjalista-ds-pr-i-marketingu-gdynia,oferta,6726957, do dnia 2.04.2019 r.

 

Inne informacje:

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do siedziby Centrum,

 

                                                                                Aplikuj teraz

 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone,
z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.

W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
 • art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
 • 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być
  w dowolnym czasie cofnięta.

Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana
w dowolnym czasie.

Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE
w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych
w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:

 1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
 2. podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
 3. podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.

CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl