Gdy zbliża się, a następnie trwa kolejna rocznica Powstania Warszawskiego, niezwykle irytujące są podawane w mediach całkowicie rozbieżne, a najczęściej zawyżone, dane statystyczne dotyczące liczby poległych cywilów i powstańców. Liczby są ważne, ponieważ zawyżane lub zaniżane służą często różnym propagandystom do manipulowania historyczną rzeczywistością i tym, co mamy o nie....

Ukazujący się w sześciu wersjach językowych miesięcznik „Polska”, promował za granicą naszą historię i prowadził stały dialog polsko-żydowski. Może warto wrócić do tego projektu? Kiedy mówi się o skali zaniedbań w zakresie polskiego oddziaływania medialnego za granicą, a szczególnie wobec środowisk żydowskich, padają oceny, że za komuny w tej sprawie nic nie robio....

– Prezydent Andrzej Duda niedawno podpisał uchwaloną przez parlament nowelizację ordynacji wyborczej. Pod koniec ubiegłego roku rozmawialiśmy o niej sub specie wyborów samorządowych, gdy dopiero przygotowywany był projekt zmian....

Chłodnym okiem

Dnia 21.02.2018 21:21

Mówi się, że w prowadzeniu tzw. polityki historycznej mamy łatwiej od naszych bliższych i dalszych sąsiadów, bo oni chcąc ją uprawiać, muszą często kłamać, albo oskarżać innych, a my po prostu możemy mówić i pisać prawdę....

Reakcję prominentnych przedstawicieli Izraela i środowisk żydowskich na (nie promulgowaną jeszcze!) ustawę Sejmu o penalizowaniu oszczerców mówiących o „polskich obozach śmierci” i o pomocnictwie Polaków w Holokauście postrzegam nie jako rzekomą obawę o niemożność prowadzenia badań naukowych i dawania świadectwa przez ocalałych z Zagłady, lecz jako potrzebę (chęć, wolę?)  elit żydowskich zachowania możliwości bezkarnego oskarżania Polaków i Polski prz.....

My wszyscy z Niego

Dnia 12.01.2018 08:53

Program telewizji publicznej, tak zdawałoby się czytelny we wszystkich  tygodniowych wydaniach (papierowych), okazuje się niekiedy labiryntem, który ma swoje nieuwidocznione fragmenty. Oto od października ubiegłego roku w TVP 3 w niedziele, w tzw....

Unieważnienie prawdy

Dnia 05.01.2018 18:20

Około dwa tysiące lat temu ważność prawdy zakwestionował namiestnik rzymski w zniewolonym Izraelu. Po czym, gdy kapłani żydowscy, popierani przez tłuszczę („krew jego na nas i na syny nasze”), zażądali ukrzyżowania Jezusa, zgodnie ze swym przekonaniem, że prawdę można kwestionować, umył ręce, zatwierdzając wyrok Sanhedrynu....

Persona non grata

Dnia 21.12.2017 12:59

Konrad Schuller, korespondent  „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w Polsce napisał artykuł o dzieciństwie braci Kaczyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem Jarosława. Nie po to wszelako, by opowiedzieć o talentach aktorskich bohaterów filmu „O dwóch takich, co ukradli księżyc” lub o tym, jak byli wychowywani przez rodziców, a zwłaszcza przez matkę Jadwigę i jak wyrośli na żoliborskich inteligentów o pięknej tradycji i szczególny....

(Druga część rozmowy z Marcinem Dybowskim, antykomunistycznym wydawcą, działaczem politycznym, inicjatorem Ruchu Kontroli Wyborów, współzałożycielem Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy).   – Jak dotąd w propozycjach zmian ordynacji wyborczej niewiele się mówiło o mężach zaufania....

22. edycja rozdania Nagród im. Witolda Hulewicza miała miejsce w Warszawie, w Domu Literatury, 6 grudnia 2017 roku....

123456 >>