Nie dawno, Zarząd Główny pod kierownictwem Krzysztofa Skowrońskiego przyjął w poczet Członków SDP przez aklamację pana Jerzego Targalskiego. Warto wiedzieć, że jeszcze za "panowania" poprzedniego Zarządu (zarówno ZG jak i OW), deklaracja pana Targalskiego była rozpatrzona NEGATYWNIE.Minęły chyba trzy lata, jak tu ni z gruchy ni z pietruchy pan Jerzy został członkiem ZG SDP. Niemożliwe by zostać członkiem ZG SDP? Możliwe. Procedury zawarte w Statucie, o przestrzeganiu których już wspominałem na stronie www.sdp.pl mówią wyraźnie:

" § 14 O przyjęciu członka decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały, na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją jednego członka Stowarzyszenia i na podstawie opinii Komisji Członkowskiej Oddziału. W razie decyzji odmownej przysługuje kandydatowi odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od doręczenia decyzji"

Tak, 30 dni. TRZYDZIEŚCI DNI !!! , a nie ponad dwa lata. Tak więc co powinien pan Targalski zrobić. Powinien złożyć ponownie deklarację do OW SDP (bo to jego "rejon") i dopiero po odmowie przysługiwało by mu 30 dni na złożenie odwołania do ZG. Nasz ZG ma jednak w nosie procedury (czytaj Statut SDP) i przyjmuje sobie nowego członka w osobie Jerzego Targalskiego (bo nie Zarząd OW go przyjął tylko ZG), powołując się na paragraf 36 pkt. 15 statutu SDP, który mówi:

" § 36 Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:.........15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 17 ust. 3 oraz w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych".

Warto zatem zadać sobie pytanie. Co mówi ów tajemniczy paragraf 17. Otóż mówi on do czego upoważniony jest CZŁONEK !!!! Powtarzam - CZŁONEK......

" § 17 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze. 2. Członek zwyczajny jest upoważniony do: 1) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 2) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia 3) zaskarżania uchwał i orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do odpowiednich władz nadrzędnych, 4) zgłaszania opinii i wniosków w sprawach Stowarzyszenia"

..... , a jak wiemy pan Targalski odwołując się do ZG, bo go w O.Warszawskim nie chcieli - CZŁONKIEM nie był. Zatem??? ZG SDP, naruszając wszelkie procedury, nie licząc się z Członkami SDP i Delegatami na Zjazd SDP (bo oni uchwalali Statut) przyjmuje pana J. Targalskiego do NASZEJ Organizacji. Pytam. Czy jest to w porządku? Czy wszystko jest OK? No przecież jasne, że nie jest.

Kolejnym kwiatkiem do kożucha jest wezwanie przez sekretarza generalnego, Członków Władz wszystkich Oddziałów do dokonania lustracji i przedstawienia zaświadczeń z IPN-u , występując z pozycji "pokrzywdzonego" , że nie byli TW czy też innymi W. pan Sekretarz Generalny nie wie, że takie coś jak "status pokrzywdzonego" juz dawno nie istnieje i IPN od 15 marca 2007 roku takich zaświadczeń nie wydaje, to po pierwsze primo, a po drugie primo uchwała Zjazdu, która taką samo - lustrację zarządziła pochodzi z przed 7 lat i dziwne, że pan Sekretarz Generalny (który wtedy też nim był) nie dopilnował tej sprawy już te siedem lat temu, choć to należało do jego (o ile wiem) obowiązków.

Pozostając w nadziei, że Sekretarz Generalny skomentuje powyższe - Stefan Zubczewski - przewodniczący Komisji Członkowskiej Oddz.Warszawskiego

ps. skoro juz jestem przy głosie, to pozwolę sobie zadać jeszcze dwa pytania do ZG.

1.Jaki jest bilans zysków imprezy "Maj na Foksal", bo rozumiem, że filantropami nie jesteśmy i żadnych strat ta impreza nie przyniosła.

2.Jaki jest bilans zysków z wydawania "Forum Dziennikarzy", bo tak mi się "obiło o uszy", że płacone tam są jakieś honoraria, a o ile wiem ZAWSZE ten tytuł "robiony" był społecznie.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl