Kategoria I ex aequo

Grochmalski Piotr „Rzeczpospolita”

Tryptyk o wojnie w Czeczenii

- za rzecz o odwadze i bohaterstwie, honorze i patriotyzmie, śmierci i nadziei, uczciwe ukazującą racje różnych stron zaangażowanych w tej wojnie i wyrażającą głęboko humanistyczne przesłanie

Kalicki Włodzimierz „Gazeta Wyborcza”

Długie pojednanie,

- za precyzyjnie i rzetelnie ukazujący proces przezwyciężania przez Polaków i Niemców złej przeszłości, a zwłaszcza rolę jaką w tym procesie odegrały środowiska chrześcijańskie obu krajów.

 

Groblewski Kazimierz i Reszka Paweł „Rzeczpospolita”

reportaże W zaciśniętej pętli wojny

 

Kategoria II

Krysowata Jolanta Polskie Radio Wrocław

- za doskonale udokumentowaną i bardzo obiektywnie prowadzoną na żywo audycję Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, podejmującą problem nowej tożsamości policji i zagrożeń dla jej służebności wobec społeczeństwa na przykładzie napadu brygady antyterrorystycznej na klub „Reduta” we Wrocławiu

 

Linkiewicz Irena Polskie Radio, Program III

audycja radiowa Obywatele świata

Marks Mariusz Polskie Radio, Program III

audycja radiowa Cafe Breslau

 

Kategoria III

Sołoniewicz Tamara TVP Program I

film dokumentalny Polski podrzutek, dramatyczny obraz losów Polki, która po latach życia w Kazachstanie wróciła do Polski i tu spotkała dobrych sąsiadów i bezdusznych urzędników.

 

Klimas Łucja TVP, Program II

program telewizyjny Właściciel dusz

 

Kategoria IV

Siembieda Maciej Nowa Trybuna Opolska

reportaż Wszyscy żyjemy w Kluczborku. Świetny dramaturgicznie opis lokalnego konfliktu, wpisującego się w proces przełamywania sprzeczności, wynikających z obecności w tym miecie Ślązaków, Polaków zza Buga i Niemców.

 

Bartuś Zbigniew Dziennik Polski, Kraków

artykuł Zagłada domu Kuczerów

 

Kategoria V

Przysiecki Krystian TVP, Program I

dokument telewizyjny: Na bruk

- za przykład skutecznej interwencji dziennikarskiej w obronie skazanej na eksmisję wielodzietnej, nie patologicznej rodziny w trudnej sytuacji materialnej, której bezduszni urzędnicy i sędziowie nie dawali szansy na uregulowanie zaległości w płaceniu czynszu

 

Majewski Michał i Reszka Reszka „Rzeczpospolita”

artykuł Jak urzędnicy URM tanio kupili ziemię

Kuciel Joanna Polskie Radio, Program III

audycja Myśmy się sobie nie przedstawiali

 

Kategoria VI

Terlecki Przemysław

audycja radiowa Pogorzelisko

- za sugestywny reportaż o wielkim pożarze w Puszczy Nadnoteckiej, tragedii ludzi, którzy utracili dorobek swojego życia, leśników, którzy ten bór pielęgnowali przez dziesiątki lat, bohaterstwie strażaków w ich walce z żywiołem.

 

Daglis Małgorzata z zespołem TVP, Program II

cykl programów Pogotowie ekologiczne dwójki, TVP, Program II

Filipkowska Anetta „Polityka”

tekst Bezpańskie pancerze

 

OBJAŚNIENIA:

Kategoria I

artykuł/reportaż o ważnych aktualnych wydarzeniach/problemah kraju i świata

Kategoria II

audycja radiowa o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach świata

Kategoria III

programy telewizyjne o ważnych/aktualnych wydarzeniach/problemach kraju/świata

Kategoria IV

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa/program telewizyjny o ważnych aktualnych problemach lokalnych publikowane w rejonie zasięgu danego periodyku, stacji radiowej lub telewizyjnej

Kategoria V

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny w obronie demokracji i praworządności, demaskujący korupcję, nadużycia władzy, naruszenie praw obywatelskich lub praw człowieka

Kategoria IV

artykuł/reportaż prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny na temat ochrony środowiska

 

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl